Ankieta po przeprowadzeniu działań edukacyjnych – szkoły ponadpodstawowe

 • Drodzy Uczniowie,

              zapoznaliście się z materiałami, z których dowiedzieliście się wiele na temat idei honorowego krwiodawstwa. Mamy nadzieję, że informacje, jakie otrzymaliście były dla Was ciekawe i sprawiły, że zachęciliśmy Was do dalszej nauki na temat tej szczytnej idei oraz dołączenia w dorosłym życiu do grona Honorowych Dawców Krwi.

              Sprawdźcie, co już wiecie na temat honorowego krwiodawstwa. Odpowiedzcie na poniższe pytania i oceńcie swój stan wiedzy. Następnie, zaraz po 18-tych urodzinach zgłoście się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i dzielcie się bezcennym lekiem, krwią, która ratuje życie.

              Prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

              Dziękujemy za poświęcony czas i uzupełnienie kwestionariusza.

 • KWESTIONARIUSZ - HONOROWE KRWIODAWSTWO

 • 1. Wybierz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, na terenie którego znajduje się szkoła.

 • 2. Miejscowość

 • 3. Podaj nazwę szkoły, w której się uczysz

 • 4. Które z poniższych twierdzeń uważasz za: PRAWDĘ, FAŁSZ, NIE WIEM (proszę zaznaczyć kwadracik przy właściwej odpowiedzi):

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Prawda Nie wiem Fałsz
  Jeden Dawca może pomóc nawet kilku osobom  
  Jeden dawca może oddać 600 ml krwi jednorazowo  
  Przez aferezę najczęściej pobierane są osocze i płytki krwi  
  Składniki krwi mają ten sam termin ważności  
  Przed oddaniem krwi należy znać swoją własną grupę krwi  
 • 5. Uniwersalną grupą krwi, tj. tą którą można przetoczyć zawsze, jest:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Każda donacja krwi jest badana w kierunku zakażenia wirusami:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Czy częstotliwość oddawania krwi pełnej w ciągu roku przez kobiety i mężczyzn jest taka sama?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Krew jest potrzebna:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy osoby posiadające tatuaż lub przekłucie części ciała mogą oddawać krew lub jej składniki?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy materiały edukacyjne na temat honorowego krwiodawstwa były ciekawe, interesujące?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Czy w przyszłości, kiedy skończysz 18 lat zechcesz zostać Honorowym Dawcą Krwi i ratować ludzkie zdrowie i życie?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Czy materiały edukacyjne na temat honorowego krwiodawstwa powinny zostać uzupełnione o dodatkowe treści?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Jeśli tak, jakie informacje będą jeszcze interesujące?

 • 14. Gdzie i poprzez jakie materiały istnieje dodatkowa możliwość promowania krwiodawstwa i wiedzy na temat honorowego oddawania krwi?

Ładowanie
Ładowanie...