Ankieta przed przeprowadzeniem działań edukacyjnych – szkoły ponadpodstawowe

 • Drodzy Uczniowie,

              honorowe krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność, dająca możliwość ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka, przekazywania mu bezcennego daru, którego nie da się wyprodukować. Ucząc się o honorowym krwiodawstwie, będziecie mieli szansę stać się już niebawem świadomymi Krwiodawcami, osobami szlachetnymi i wrażliwymi, bezinteresownie pomagającymi potrzebującym.

  Liczymy na Was, dlatego w celu przekazania wiedzy na temat honorowego krwiodawstwa, przygotowaliśmy kwestionariusz, dzięki któremu sprawdzicie jej obecny poziom.

              Zebrane informacje zostaną poddane analizie sumarycznej i pozwolą podjąć działania
  w zakresie edukacji na temat honorowego krwiodawstwa.

              Prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

              Dziękujemy za poświęcony czas i uzupełnienie kwestionariusza.

 • KWESTIONARIUSZ - HONOROWE KRWIODAWSTWO

 • 1. Wybierz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, na terenie którego znajduje się szkoła.

 • 2. Miejscowość

 • 3. Podaj nazwę szkoły, w której się uczysz

 • 4. Które z poniższych twierdzeń uważasz za: PRAWDĘ, FAŁSZ, NIE WIEM (proszę zaznaczyć kwadracik przy właściwej odpowiedzi):

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Prawda Nie wiem Fałsz
  Jeden Dawca może pomóc nawet kilku osobom  
  Jeden dawca może oddać 600 ml krwi jednorazowo  
  Przez aferezę najczęściej pobierane są osocze i płytki krwi  
  Składniki krwi mają ten sam termin ważności  
  Przed oddaniem krwi należy znać swoją własną grupę krwi  
 • 5. Uniwersalną grupą krwi, tj. tą którą można przetoczyć zawsze, jest:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Każda donacja krwi jest badana w kierunku zakażenia wirusami:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Czy częstotliwość oddawania krwi pełnej w ciągu roku przez kobiety i mężczyzn jest taka sama?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Krew jest potrzebna:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy osoby posiadające tatuaż lub przekłucie części ciała mogą oddawać krew lub jej składniki?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...