Ankieta po przeprowadzeniu działań edukacyjnych – podmioty lecznicze i lab. diagnostyczne

 • Szanowni Państwo,

              otrzymali Państwo materiały dotyczące honorowego krwiodawstwa i zachęcające do stałego promowania idei honorowego krwiodawstwa w swoim miejscu pracy oraz wśród pacjentów.

              Zachęcamy do odpowiedzi na pytania z kwestionariusza, dzięki któremu sprawdzą Państwo stan swojej wiedzy po zapoznaniu się z materiałami edukacyjnymi, które zostały przekazane przez publiczną służbę krwi. Wierzymy, że otrzymane informacje będą pomocne przy udzielaniu odpowiedzi na pytania, które być może będą zadawać osoby zainteresowane krwiodawstwem. Zachęcamy i zapraszamy do dołączenia do grona Honorowych Dawców Krwi oraz do promowania honorowego krwiodawstwa.

              Prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

              Zebrane informacje zostaną poddane analizie sumarycznej i pozwolą podjąć działania
  w zakresie edukacji na temat honorowego krwiodawstwa.

  Dziękujemy za poświęcony czas i uzupełnienie kwestionariusza oraz wspieranie honorowego krwiodawstwa.

 • KWESTIONARIUSZ - HONOROWE KRWIODAWSTWO

 • 1. Wybierz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, na terenie którego znajduje się placówka.

 • 2. Miejscowość

 • 3. Które z poniższych twierdzeń uważa Pan/Pani za: PRAWDĘ, FAŁSZ, NIE WIEM (proszę zaznaczyć kwadracik przy właściwej odpowiedzi):

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Prawda Nie wiem Fałsz
  Krew mogą oddawać wszystkie dorosłe osoby, bez górnej granicy wieku czy ograniczeń wagowych.  
  Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne.  
  Przed oddaniem krwi należy zjeść lekkostrawny, niskotłuszczowy posiłek.  
  Krew jest potrzebna m.in. chorym na nowotwory, poszkodowanym w wypadkach, podczas transplantacji i zabiegów operacyjnych  
  Będąc pracownikiem ochrony zdrowia można być Honorowym Dawcą Krwi.  
 • 4. Będąc pracownikiem ochrony zdrowia, można wspierać honorowe krwiodawstwo poprzez:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy krew ofiarowana przez Krwiodawców jest potrzebna każdego dnia?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Czy osoby posiadające tatuaż lub przekłucie części ciała mogą oddawać krew lub jej składniki?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Aby przeszczepić jedną wątrobę konieczna jest pomoc:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Ile ml krwi pełnej pobiera się jednorazowo od Dawcy?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy materiały edukacyjne na temat honorowego krwiodawstwa były ciekawe, interesujące?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy materiały edukacyjne na temat honorowego krwiodawstwa powinny zostać uzupełnione o dodatkowe treści?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Jeśli tak, jakie informacje będą jeszcze interesujące?

 • 12. Gdzie i poprzez jakie materiały istnieje dodatkowa możliwość promowania krwiodawstwa i wiedzy na temat honorowego oddawania krwi?

Ładowanie
Ładowanie...