Ankieta przed przeprowadzeniem działań edukacyjnych – podmioty lecznicze i lab. diagnostyczne

 • Szanowni Państwo,

              jako pracownicy podmiotów leczniczych i laboratoriów diagnostycznych mają Państwo
  wiedzę na temat honorowego krwiodawstwa i świadomość, że krwiodawstwo to misja
  i odpowiedzialność.

              Możliwość uratowania komuś życia jest jedną z najistotniejszych wartości honorowego krwiodawstwa, a krew jest najcenniejszym darem, jaki może podarować człowiek. Dzięki tak szlachetnym, wrażliwym osobom, jak Krwiodawcy, możliwe jest wykonywanie skomplikowanych operacji, ratowanie zdrowia i życia innych osób. Publiczna służba krwi mając na uwadze edukowanie w zakresie honorowego krwiodawstwa celem utrzymania stabilnej liczby Honorowych Dawców Krwi, jak i zachęcanie osób do podjęcia decyzji o honorowym krwiodawstwie, uprzejmie prosi o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego honorowego krwiodawstwa.

              Zebrane dane zostaną poddane analizie sumarycznej i pozwolą podjąć działania na temat krzewienia informacji dotyczących honorowego krwiodawstwa.

              Prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

              Dziękujemy za poświęcony czas i uzupełnienie kwestionariusza oraz wspieranie honorowego krwiodawstwa.

 • KWESTIONARIUSZ - HONOROWE KRWIODAWSTWO

 • 1. Wybierz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, na terenie którego znajduje się placówka.

 • 2. Miejscowość

 • 3. Które z poniższych twierdzeń uważa Pan/Pani za: PRAWDĘ, FAŁSZ, NIE WIEM (proszę zaznaczyć kwadracik przy właściwej odpowiedzi):

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Prawda Nie wiem Fałsz
  Krew mogą oddawać wszystkie dorosłe osoby, bez górnej granicy wieku czy ograniczeń wagowych.  
  Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne.  
  Przed oddaniem krwi należy zjeść lekkostrawny, niskotłuszczowy posiłek.  
  Krew jest potrzebna m.in. chorym na nowotwory, poszkodowanym w wypadkach, podczas transplantacji i zabiegów operacyjnych  
  Będąc pracownikiem ochrony zdrowia można być Honorowym Dawcą Krwi.  
 • 4. Będąc pracownikiem ochrony zdrowia, można wspierać honorowe krwiodawstwo poprzez:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy krew ofiarowana przez Krwiodawców jest potrzebna każdego dnia?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Czy osoby posiadające tatuaż lub przekłucie części ciała mogą oddawać krew lub jej składniki?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Aby przeszczepić jedną wątrobę konieczna jest pomoc:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Ile ml krwi pełnej pobiera się jednorazowo od Dawcy?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...