Ankieta przed przeprowadzeniem działań edukacyjnych – klasy 4-8

 • Drodzy Uczniowie,

              honorowe krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność, dająca możliwość ratowania życia drugiego człowieka. Ucząc się o honorowym krwiodawstwie, będziecie mieli szansę stać się już niebawem, w dorosłym życiu świadomymi Krwiodawcami, osobami szlachetnymi i wrażliwymi, bezinteresownie pomagającymi potrzebującym.

              Liczymy na Was, dlatego w celu przekazania wiedzy na temat honorowego krwiodawstwa, przygotowaliśmy kwestionariusz, dzięki któremu sprawdzicie jej obecny poziom.       

  Zebrane informacje zostaną poddane analizie sumarycznej i pozwolą podjąć działania
  w zakresie edukacji na temat honorowego krwiodawstwa.

              Prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

              Dziękujemy za poświęcony czas i uzupełnienie kwestionariusza.

 • KWESTIONARIUSZ - HONOROWE KRWIODAWSTWO

 • 1. Wybierz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, na terenie którego znajduje się szkoła.

 • 2. Miejscowość

 • 3. Podaj nazwę szkoły, w której się uczysz

 • 4. Które z poniższych twierdzeń uważasz za: PRAWDĘ, FAŁSZ, NIE WIEM (proszę zaznaczyć kwadracik przy właściwej odpowiedzi):

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Prawda Nie wiem Fałsz
  Jeden Dawca może pomóc nawet kilku osobom  
  Jeden dawca może oddać 600 ml krwi jednorazowo  
  Przez aferezę najczęściej pobierane są osocze i płytki krwi  
  Składniki krwi mają ten sam termin ważności  
  Przed oddaniem krwi należy znać swoją własną grupę krwi  
 • 5. Przetoczenie krwi jest możliwe jeśli:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Mężczyźni mogą oddawać krew pełną:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Aby przeszczepić jedną wątrobę konieczna jest pomoc:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Najczęściej występującą w polskiej populacji grupą krwi jest:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Krew składa się z:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...