Ekolekcje 2024

 • Poznańskie EkoLekcje - Wszystko o odpadach
   
   
   
  Zapraszamy do wzięcia udziału w EkoLekcjach, czyli bezpłatnych zajęciach edukacyjnych o tematyce ochrony środowiska, w szczególności o zasadach prawidłowej segregacji odpadów.
   
  W EkoLekcjach mogą wziąć udział placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia oraz kluby seniora, które działają na terenie Poznania.
   
  Celem EkoLekcji jest przybliżenie uczestnikom zagadnienia gospodarki odpadami w kontekście ochrony środowiska oraz promowanie odpowiednich postaw ekologicznych.
   
  Zajęcia są bezpłatne, dopasowane do wieku uczestników i trwają od 30 - 45 minut.
   
  Na zajęciach uczestnicy poznają zasady segregacji odpadów i utrwalają tę wiedzę podczas zabawy, quizów, konkursów, paneli dyskusyjnych czy warsztatów. Program i forma zajęć zależy od wieku odbiorców.
   
  Zajęcia prowadzą pracownicy Urzędu Miasta Poznania z udziałem nauczyciela/opiekuna.
   
  Termin przeprowadzenia zajęć jest ustalany indywidualnie z każdą placówką.
   
  EkoLekcje mogą odbywać się zdalnie, w sali lekcyjnej lub na świeżym powietrzu.
Ładowanie
Ładowanie...