Laboratoria Przyszłości - formularz aplikacyjny szkół niesamorządowych

 • Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacjami o Programie dostępnymi stronie gov.pl/laboratoria

  Formularz wniosku o objęcie wsparciem finansowym w ramach Programu Laboratoria Przyszłości składa się z pięciu części:

  1. Dane podstawowe szkoły
  2. Dane kontaktowe Organu Prowadzącego
  3. Deklaracje dotyczące wyposażenia szkół
  4. Oświadczenie 

  Po wysłaniu formularza zachęcamy do pobrania złożonego wniosku i uważnego przeanalizowania poprawności danych.

 • 1. Nazwa powinna odnosić się do Szkoły Podstawowej, nie do Zespołu Szkół. *

 • 2. Numer Szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych *

  UWAGA - należy podać numer RSPO Szkoły, nie Zespołu Szkół.
  q
 • 3. Liczba uczniów w szkole *

  Liczba uczniów w oddziałach klas I–VIII według danych dostępnych w Systemie Informacji Oświatowej aktualnych na dzień składania wniosków przez szkołę. Na tej podstawie należy dokonać obliczenia wnioskowanej kwoty wsparcia.
  q
 • 4. Wnioskowana kwota wsparcia *

  Maksymalna wysokość wsparcia dla szkoły jest uzależniona od liczby uczniów w danej szkole wynikającej z danych Systemu Informacji Oświatowej.

  1) w przypadku szkoły, w której liczba uczniów jest niższa niż 235, kwota wsparcia wynosi:
  a) 30 000 zł – w szkole do 100 uczniów,
  b) 60 000 zł – w szkole do 200 uczniów,
  c) 70 000 zł – w szkole do 234 uczniów;

  2) w przypadku szkoły, w której liczba uczniów wynosi co najmniej 235, kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby uczniów w danej szkole i kwoty 300 zł.
  Zachęcamy do wnioskowania o maksymalną kwotę wsparcia.

  q
 • 5. Województwo *

 • 6. Miejscowość *

 • 7. Kod pocztowy *

 • 8. Ulica *

 • 9. Numer lokalu

 • 10. Jeżeli nie składasz wniosku dla danej szkoły po raz pierwszy (np. z powodu konieczności poprawy zawartych informacji) zaznacz poniższą odpowiedź

  Jeżeli wniosek dla danej szkoły jest składany po raz pierwszy, prosimy o pominięcie tego pytania
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Osoba do kontaktu ze strony szkoły

 • 12. Adres e-mail *

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
Ładowanie
Ładowanie...