Formularz zgłoszeniowy

 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju regionów"

  20 października 2021 r.

  (on-line, Microsoft Teams)

 • Tytuł / stopień naukowy: *

 • Imię i nazwisko: *

 • Afiliacja: *

 • Adres e-mail: *

 • Forma uczestnictwa *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Tytuł referatu:

  Tylko w przypadku zadeklarowania pełnego udziału
 • Dane do faktury:

 • Nazwa instytucji/organizacji:

 • NIP:

 • Adres (ulica, numer, kod pocztowy, miasto):

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji konferencji naukowej przez Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Oświadczam, że wiem o prawie wglądu w dane i ich poprawiania. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...