• Czy przed pierwszym dniem pracy otrzymałeś/aś informacje na temat tego jaki będzie jego przebieg? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Jeśli tak, czy przebieg pierwszego dnia był zgodny z wcześniejszymi informacjami?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Które z informacji były dla Ciebie najważniejsze przed rozpoczęciem pracy: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • Które z elementów wyposażenia Twojego miejsca pracy były gotowe do użytku już od pierwszego dnia? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • Czy Twoim zdaniem pierwszego dnia zabrakło jakiegoś elementu wyposażenia, niezbędnego do rozpoczęcia pracy? Jeśli tak, napisz jakiego: *

 • Czy została Ci przydzielona osoba lub zespół, których zadaniem było wdrożenie Cię do pracy w pierwszych dniach? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy w twoim odczuciu od wyżej wymienionych osób uzyskałeś/aś wystarczające wsparcie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy w ciągu pierwszych 10 dni pracy otrzymałaś/eś informacje lub instrukcje dotyczące: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  tak tak, ale tylko częściowo nie
  dress code  
  procedura zgłaszania urlopów  
  BHP  
  zasad awansu zawodowego  
  zasad przyznawania premii  
  zapisów na szkolenia/konferencje  
  godzin pracy  
  przerw w pracy  
  polityki wynagrodzeń  
  benefitów dostępnych dla pracowników  
  zakazu konkurencji  
 • Czy jest coś, czego brakowało Ci podczas pierwszych tygodni pracy? *

 • Jak po kilku tygodniach oceniasz zgodność Twoich oczekiwań związanych z nową pracą z rzeczywistością? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Wyjaśnij nam, na czym polegała niezgodność rzeczywistości w pracy z Twoimi oczekiwaniami?

 • Określ, w jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  zdecydowanie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam nie umiem stwierdzić raczej się zgadzam zdecydowanie się zgadzam
  Czuję się mile widziany w nowym miejscu pracy  
  Czuję, że mogę liczyć na wsparcie moich współpracowników  
  Czuję, że mogę liczyć na wsparcie mojego przełożonego/ej  
  Wiem, czego oczekuje się ode mnie w pracy  
  Po kilku tygodniach czuję się dobrze przygotowany do wykonywania obowiązków służbowych  
  Przywitanie w firmie oceniam jako miłe  
 • Jak ogólnie oceniłbyś proces adaptacji w naszej firmie? *

 • Prosimy, uzasadnij krótko swoją ocenę: *

 • Jak bardzo prawdopodobne jest, że po zakończeniu onboardingu polecisz pracę w naszej firmie znajomemu? *

  Zdecydowanie nie polecę

  Zdecydowanie polecę

Ładowanie
Ładowanie...