• Czy przed pierwszym dniem pracy otrzymałeś/aś informacje na temat tego jaki będzie przebieg onboardingu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Jeśli tak, czy przebieg pierwszego dnia był zgodny z wcześniejszymi informacjami?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Które z informacji były dla Ciebie najważniejsze przed rozpoczęciem pracy: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • Które z elementów wyposażenia Twojego miejsca pracy były gotowe do użytku już od pierwszego dnia? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • Czy Twoim zdaniem pierwszego dnia zabrakło jakiegoś elementu wyposażenia, niezbędnego do rozpoczęcia pracy? Jeśli tak, napisz jakiego:

 • Czy została Ci przydzielona osoba lub zespół, których zadaniem było wdrożenie Cię do pracy w pierwszych dniach? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy w twoim odczuciu od wyżej wymienionych osób uzyskałeś/aś wystarczające wsparcie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy w ciągu pierwszych 10 dni pracy otrzymałaś/eś informacje lub instrukcje dotyczące: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  tak tak, ale tylko częściowo nie
  dress code  
  procedura zgłaszania urlopów  
  BHP  
  zasad awansu zawodowego  
  zasad przyznawania premii  
  zapisów na szkolenia/konferencje  
  godzin pracy  
  przerw w pracy  
  polityki wynagrodzeń  
  benefitów dostępnych dla pracowników  
  zakazu konkurencji  
 • Czy jest coś, czego brakowało Ci podczas pierwszych tygodni pracy?

 • Jak po kilku tygodniach oceniasz zgodność Twoich oczekiwań związanych z nową pracą z rzeczywistością? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...