• Szanowni Państwo,


  dbając o wysoką jakość realizacji ustawowych zadań przez IJHARS zachęcamy do anonimowego wypełnienia ankiety. Państwa opinie i uwagi posłużą nam do dalszego doskonalenia funkcjonowania Inspekcji, co z pewnością zwiększy Państwa zadowolenie z działalności Urzędu.
  Uprzejmie prosimy o zaznaczenie odpowiedzi, kierując się niżej podaną skalą punktacji, gdzie:


  1- bardzo źle 2- źle 3- przeciętnie 4- dobrze 5- bardzo dobrze

 • 1. Czy w ostatnim roku miał/a Pani/ Pan kontakt z GIJHARS? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Czy w ostatnim roku miał/a Pani/ Pan kontakt z WIJHARS? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Jeśli miała Pani / Pan kontakt z WIJHARS to proszę podać z którym? *

 • 4. Czego dotyczyła sprawa załatwiana w Inspekcji? *

 • 5. Jak ocenia Pani/ Pan kompetencje pracowników IJHARS ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jak ocenia Pani/ Pan gotowość pracownika IJHARS do współpracy i pomocy w uzyskaniu pełnej informacji na temat załatwianych spraw ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Czy informacje, jakie Pani/ Pan otrzymała od pracowników Inspekcji są pomocne w rozwiązaniu Pani/ Pan problemu ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Jak ocenia Pani/ Pan funkcjonowanie IJHARS w porównaniu z innymi instytucjami administracji publicznej ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Jakie zmiany Pani/ Pana zdaniem mogą wpłynąć na sprawniejszą realizację zadań przez IJHARS ? *

Ładowanie
Ładowanie...