Patronat Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

 • 1. Czego dotyczy wniosek? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Nazwa przedsięwzięcia *

 • 3. Data rozpoczęcia przedsięwzięcia *

  Proszę wybrać datę.
  y
 • 4. Data zakończenia przedsięwzięcia *

  Proszę wybrać datę.
  y
 • 5. Miejsce przedsięwzięcia *

 • 6. Cele przedsięwzięcia/oczekiwane rezultaty ( podaj nie więcej niż 3 cele) *

 • 7. Uzasadnij związek przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej *

 • 8. Opis przedsięwzięcia *

 • 9. Zasięg przedsięwzięcia *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Przewidywana liczba uczestników *

 • 11. Czy uczestnictwo w wydarzeniu jest odpłatne? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Podaj koszt uczestnictwa oraz wskaż ofertę w ramach tej opłaty *

 • 13. Podaj szczegółową informację na jakie cele zostanie przeznaczona opłata za uczestnictwo *

 • 14. Podaj harmonogram wydarzenia w formie listy *

 • 15. Opis tematyki wystąpień ( opisz krótko wystąpienia ) *

 • 16. Lista prelegentów/referentów ( Podaj listę prelegentów/referentów) *

 • 17. Lista instytucji wspierających przedsięwzięcie merytorycznie *

 • 18. Lista i krótka informacja o współorganizatorach i sponsorach przedsięwzięcia *

 • 19. Lista planowanych i potwierdzonych patronów honorowych oraz uczestników komitetu honorowego przedsięwzięcia *

 • 20. Informacje o innych osobach fizycznych i prawnych, których nazwy (nazwiska) lub logotypy będą publikowane i promowane w związku z przedsięwzięciem *

 • 21. Czy przedsięwzięcie odbywa się cyklicznie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. Czy poprzednie edycje były objęte patronatem MFiPR ?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 23. Zgody i zezwolenia na budowę – w przypadku przedsięwzięć o charakterze uroczystego odsłonięcia obiektu (np. pomnika, tablicy pamiątkowej) *

 • 24. Informacja o organizatorze *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 25. Podaj nazwę, dane adresowe i charakterystykę organizatora *

Ładowanie
Ładowanie...