• ADNOTACJA:

  Poniżej znajdziesz wersję demo kwestionariusza oceny 360. Treść ankiety ściśle wiąże się ze specyfiką działania danej organizacji, dlatego szablon można łatwo dostosować do swoich potrzeb - dodać i usunąć pytania, zmienić ich treść lub wygląd itd.

   

  Jeśli potrzebujesz kompleksowej oferty na przeprowadzenie badania 360, włącznie z konfiguracją badania, wysyłką i wygenerowaniem personalizowanych raportów, skontaktuj się z nami

   

   

 • To badanie, którego celem jest wzmacnianie i monitorowanie kluczowych wartości w organizacjach, kluczowych dla osiągnięcia sukcesu rynkowego w warunkach dużej zmienności. Badanie obejmuje trzy obszary i sześć wartości. Można je przeprowadzić w odniesieniu do wszystkich stanowisk w organizacji. Badanie może być również dostoswane do specyficznych wartości danej organizacji.  

  Badane obszary i wartości:  

  I. OTWARTOŚĆ NA ZMIANY
  1. Poszukiwanie rozwiązań
  2.Elastyczność

  II. WSPÓŁPRACA
  3. Szacunek
  4. Współodpowiedzialność  

  III. SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA
  5. Jakość
  6. Osiąganie rezultatów  

Ładowanie
Ładowanie...