FIRR CENTRALNY tajemniczy klient osoba reprezentujaca NI język łatwy

  • Osoba reprezentująca osobę z niepełnosprawnością intelektualną – uzyskanie informacji

     

     

  • Badanie dotyczy udzielenia informacji osobie reprezentującej osobę/ osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Badacz występujący jako nauczyciel w szkole specjalnej zwraca się mailowo z prośbą do instytucji o przesłanie informacji dotyczącej zakresu jej działalności. Badacz podkreśla, że ostatecznymi odbiorcami przesłanej informacji będą uczniowie/ osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, więc powinna być ona przygotowana w języku łatwym do czytania i zrozumienia.

     

Ładowanie
Ładowanie...