FIRR CENTRALNY tajemniczy klient niedoslyszacy BEZPOŚREDNIA obsługA PJM

 • Osoba niedosłysząca –  bezpośrednia obsługa w Polskim Języku Migowym

   

   


 • Informacje wstępne

  Tajemniczy klient podczas kontaktu bezpośredniego musi być ubrany odpowiednio do sytuacji oraz zachowywać się możliwie naturalnie. Nie powinien robić żadnych notatek w instytucji. Stosowne notatki powinno się zapisać precyzyjnie i kompletnie na dokumencie ankietowym po opuszczeniu instytucji.

  Podczas rozmowy telefonicznej należy zadbać o względną ciszę w tle oraz naturalne zachowanie podczas rozmowy, adekwatne do jej przebiegu. Nie należy skupiać sie na notowaniu w trakcie rozmowy.


 • Sytuacja badawcza

  Badacz występujący jako osoba niedosłysząca nawiązuje z instytucją kontakt bezpośredni. Może to się odbywać osobiście w siedzibie instytucji lub za pośrednictwem wideotłumacza lub komunikatora, do którego odnośnik znajduje się na stronie internetowej instytucji. Badacz próbuje uzyskać informacje dotyczące zakresu działania instytucji, korzystając z PJM.

   

Ładowanie
Ładowanie...