CENTRALNY FIRR. Dostępność architektoniczna - wejście do budynku

 • Ankieta dostępności architektonicznej

  Wejście do budynk
  u
 • 1. Proszę podać pełną nazwę badanej instytucji *

 • 2. Miejsce monitoringu, funkcja budynku *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Data moniitoringu

 • 4. Osoby realizujące monitoring *

Ładowanie
Ładowanie...