CENTRALNY FIRR. Dostępność architektoniczna - dostęp do informacji

0%
 • Ankieta dostępności architektonicznej
  Dostęp do informacji
 • 1. Proszę podać pełną nazwę badanej instytucji *

 • 2. Miejsce monitoringu, funkcja budynku

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Data monitoringu *

  dd/mm/rrrr
  Jeżeli monitoring był prowadzony etapami, można wpisać kilka dat.
 • 4. Osoby prowadzące monitoring *

Ładowanie
Ładowanie...