PZG_obszar - działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów

 • Obszar - działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów,  podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób niepełnosprawnych oraz promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 • 1. Nazwa badanej instytucji / jednostki organizacyjnej *

 • 2. Adres badanej instytucji / jednostki organizacyjnej *

 • 3. Czy instytucja podejmuje lub zleca prowadzenie działań informacyjnych skierowanych do społeczeństwa a dotyczących praw osób niepełnosprawnych? Stan faktyczny, jego przyczyny i skutki dla praw osób z niepełnosprawnością.

  art. 4 p. 1 lit. c, art. 8 Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami

  Sposób ustalenia stanu faktycznego: Badanie bezpośrednie (analiza dokumentów, wywiad).

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Rekomendacje, perspektywa czasowa ich wdrożenia i weryfikacji wykorzystania

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Sposób wykorzystania rekomendacji

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i długoterminowej

  Perspektywa krótkoterminowa
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i długoterminowej

  Perspektywa długoterminowa (Perspektywa długoterminowa podobna do perspektywy krótkoterminowej)
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...