PZG_Obszar - racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania

 • Obszar - racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów tożsamości oraz paszportów
 • 1. Nazwa badanej instytucji / jednostki organizacyjnej *

 • 2. Adres badanej instytucji / jednostki organizacyjnej *

 • 3. Jakie racjonalne usprawnienia stosowane są w instytucji w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów tożsamości osobom niepełnosprawnym?

  Art. 18 pkt 1 ppkt 2 KPON

  Sposób ustalenia stanu faktycznego: wywiad bezpośredni.

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Rekomendacje, perspektywa czasowa ich wdrożenia i weryfikacji wykorzystania

  Adresat rekomendacji: MSZ i jednostki konsularne.
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Sposób wykorzystania rekomendacji

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i długoterminowej

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...