PZG_Obszar - działalność wojewódzkich pełnomocników

 • Obszar - działalność wojewódzkich pełnomocników ds. równego traktowania, pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych
 • 1. Nazwa badanej instytucji / jednostki organizacyjnej *

 • 2. Adres badanej instytucji / jednostki organizacyjnej *

 • 3. Czy w instytucji powołany został pełnomocnik ds. równego traktowania, praw człowieka lub osób z niepełnosprawnościami?

  art. 4, ust. 1, lit. C, art. 5 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, a

  Sposób ustalenia stanu faktycznego: badanie bezpośrednie (wywiad, analiza danych zastanych).

  Uwagi na potrzeby wewnętrzne: Pytanie dotyczy pełnomocników w instytucji np. do spraw praw człowieka, równego traktowania, osób z niepełnosprawnościami

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Rekomendacje, perspektywa czasowa ich wdrożenia i weryfikacji wykorzystania

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Sposób wykorzystania rekomendacji

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...