FIRR CENTRALNY. Obszar - dostępność przestrzeni publicznych

 • Obszar – dostępność przestrzeni publicznych
 • 1. Proszę podać pełną nazwę badanej instytucji *

 • 2. Czy instytucja posiada w dokumentach strategicznych zapisy dotyczące działań na rzecz dostępności przestrzeni publicznych? *

  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art 35a, ust. 1, Ustawa Prawo budowlane, art. 5, ust. 1. p. 1) d), 4), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 1, ust. 2. p. 5, Ustawa o samorządzie powiatowym, art. 4, ust. 1. p. 5, Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, art. 9.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie długoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Czy instytucja monitoruje potrzeby mieszkańców w zakresie dostępności przestrzeni publicznych? *

  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art 35a, ust. 1, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 1, ust. 2. p 5, Ustawa o zbiorowym transporcie publicznym, art. 15, ust. 1. p 1, Ustawa o samorządzie powiatowym, art. 4, Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, art. 9.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie długoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Czy instytucja posiada w budżecie środki przeznaczane na rzecz zwiększenia dostępności przestrzeni publicznych? *

  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art 35a, ust. 1, Ustawa o samorządzie powiatowym, art. 4, Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, art. 9.
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Jakie to były środki w roku 2015 i 2016? *

 • 10. Jakie środki są zaplanowane na rok 2017? *

 • 11. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótkoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Jakie działania ze środków przeznaczanych na rzecz zwiększenia dostępności przestrzeni publicznych podjęto w ciągu ostatnich dwóch lat? *

  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art 35a, ust. 1, Ustawa o samorządzie powiatowym, art. 4, Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, art. 9.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótkoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 16. Czy na terenie jaki instytucja obejmuje swoim działaniem prowadzony był audyt lub kontrola dostępności przestrzeni? *

  Podstawa prawna: Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, art. 9.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 17. Jaki zakres obejmował? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 18. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 19. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótkoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 20. Kiedy był przeprowadzony ostatni audyt lub kontrola? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 21. Czy w jakiś sposób wykorzystano wyniki audytu lub kontroli dostępności przestrzeni publicznych, budynków, środków transportu lub informacji? *

  Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, art. 9.
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 23. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótkoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 24. Czy instytucja podejmuje działania na rzecz wdrażania systemu informacji pasażerskiej przystanków? *

  Ustawa o zbiorowym transporcie publicznym, art. 12, ust. 2, p. 4, Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, art. 9.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 25. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 26. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótkoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 27. Czy instytucja podejmuje działania na rzecz dostosowywania infrastruktury przystanków komunikacji miejskiej wraz z dojściami do nich dla potrzeb osób niepełnosprawnych? *

  Ustawa o zbiorowym transporcie publicznym, art. 12, ust. 2, p. 4, Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, art. 9.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 28. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 29. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótkoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 30. Czy instytucja podejmowała działania rewitalizacyjne przestrzeni publicznej w ostatnich 5 latach? *

  Ustawa o rewitalizacji, art. 3, ust. 2. p.2-3, Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, art. 4, art. 9.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 31. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 32. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótkoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 33. Czy w toku działań rewitalizacyjnych zwracano uwagę na zapewnienie dostępności rewitalizowanej przestrzeni? *

  Ustawa o rewitalizacji, art. 3, ust. 2. p.2-3, Konwencja art. 4, art. 9
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 34. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 35. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótkoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 36. Jakie procedury obowiązywały w zakresie zapewnienia dostępności? *

  Ustawa o rewitalizacji, art. 3, ust. 2. p.2-3, Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, art. 4, art. 9.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 37. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 38. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótkoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 39. Czy kwestia dostępności rewitalizowanych przestrzeni podlegała weryfikacji? *

  Ustawa o rewitalizacji, art. 3, ust. 2. p.2-3, Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, art. 4, art. 9.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 40. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 41. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótkoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...