DŚ - 16 FIRR. Obszar - podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji włączającej

 • Obszar - podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji włączającej
 • 1. Proszę podać pełną nazwę instytucji monitorowanej. *

 • 2. Proszę wybrać rodzaj jednostki, która podlega badaniu *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy instytucja podejmowała działania mające na celu zmianę postaw uczniów i ich rodziców wobec osób niepełnosprawnych? *

  Art. 4, art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. W jakich ośrodkach/placówkach/instytucjach były podejmowane? *

  Art. 4, art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami
 • 5. Jakie to były działania i kiedy je podejmowano? *

  Art. 4, art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami
 • 6. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i długoterminowej *

  Perspektywa krótkoterminowa nie dotyczy
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Czy instytucja prowadziła kampanie społeczne promujące ideę edukacji włączającej zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców dzieci? *

  Art. 4, art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i długoterminowej *

  Perspektywa krótkoterminowa nie dotyczy
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Czy podejmowana jest współpraca między szkołami - organizacjami pozarządowymi a rodzinami na rzecz edukacji włączającej? *

  Art. 4, art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Jakie są formy tej współpracy?

 • 13. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14. Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i długoterminowej *

  Perspektywa krótkoterminowa - nie dotyczy
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Jakie działania są podejmowane w zakresie włączenia tej tematyki do edukacji w szkołach i przedszkolach? *

  Art. 4, art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami
 • 16. Czy instytucja posiada procedury dotyczące monitorowania włączenia tematyki praw osób niepełnosprawnych i poszanowania ich godności w treści edukacyjne? *

  Art. 4, art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Jakie są wnioski z monitorowania włączenia tematyki praw osób niepełnosprawnych i poszanowania ich godności w treści edukacyjne? *

 • 18. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 19. Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i długoterminowej *

  Perspektywa krótkoterminowa nie dotyczy
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 20. Sposób ustalenia stanu faktycznego w badanym obszarze *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...