PZG_obszar - dostęp do informacji o usługach urzędów pracy

  • Obszar D15 - dostęp do informacji o usługach urzędów pracy
  • 1. Nazwa badanej instytucji / jednostki organizacyjnej *

  • 2. Adres badanej instytucji / jednostki organizacyjnej *

  • 3. Czy instytucja współpracuje z organizacjami pozarządowymi lub pracodawcami na rzecz promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy? Stan faktyczny, jego przyczyny i skutki dla praw osób z niepełnosprawnością.

    Konwencja art. 19 lit.b; art..art.4 pkt.7 lit e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

    Sposób ustalenia stanu faktycznego: badanie bezpośrednie.

    Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...