PZG_obszar_d16 - współpraca lokalna na rzecz aktywizacji zawodowej wybrana

 • Obszar D16 - współpraca lokalna na rzecz aktywizacji zawodowej wybrana
 • 1. Nazwa badanej instytucji / jednostki organizacyjnej *

 • 2. Adres badanej instytucji / jednostki organizacyjnej *

 • 3. Czy instytucja współpracuje z organizacjami pozarządowymi lub pracodawcami na rzecz promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy?

  Konwencja art. 4 pkt. 3; art..19 lit b, c; Programy współprac ministerstw z NGO na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Sposób ustalenia stanu faktycznego: badanie bezpośrednie.

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Rekomendacje, perspektywa czasowa ich wdrożenia i weryfikacji wykorzystania

  Program współpracy MRPiPS z NGO http://www.mpips.gov.pl/program-wspolpracy-z-ngo/program-wspolpracy-mpips-z-ngo
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Sposób wykorzystania rekomendacji

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i długoterminowej

  Perspektywa krótkoterminowa taka sama jak długoterminowa.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...