PZG_obszar_5_Kompetencje pracowników

 • Obszar 5 - kompetencje pracowników instytucji
 • 1. Nazwa badanej instytucji / jednostki organizacyjnej *

 • 2. Adres badanej instytucji / jednostki organizacyjnej *

 • 3. Czy osoby niepełnosprawne zgłaszają potrzeby w zakresie kontaktu z instytucją i jednostkami organizacyjnymi?

  Podstawa prawna:art..4 pkt 1 lit. e Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami
  Pytanie jednokrotnego wyboru

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Jakie potrzeby zgłaszają osoby niepełnosprawne i ich otoczenie w zakresie kontaktu z instytucją i jej jednostkami organizacyjnymi?

 • 5. Przyczyny i efekty wystąpienia stanu faktycznego

  Wybierz z listy
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Treść rekomendacji i priorytet rekomendacji

  Możliwość dodania swojej rekomendacji
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Czy możliwa jest weryfikacja wykorzystania rekomendacji w trakcje projektu? Sposób wykorzystania rekomendacji

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko- i długoterminowej

  Wpisz skutki krótkoterminowe.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...