KR D13 FIRR. Obszar - jakość i sposób dostosowania doradztwa zawodowego w szkołach do potrzeb osób z niepełnosprawnością

 • Obszar - jakość i sposób dostosowania doradztwa zawodowego w szkołach do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • 1. Proszę podać pełną nazwę instytucji *

 • 2. Proszę podać jakiego typu jest badana instytucja *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy istniejący system doradztwa zawodowego uwzględnia potrzeby uczniów z niepełnosprawnością? *

  art. 1 ust 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.); par. 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532); art. 7 pkt 1 d, art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótko i długoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Jakie narzędzia diagnozy predyspozycji zawodowych i jakie metody wykorzystywane są w pracy z uczniem z orzeczeniem? *

 • 7. Czy instytucja wprowadziła/ sfinansowała dostosowanie narzędzi diagnozy predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnościami? *

  art. 1 ust 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.); par. 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532); art. 7 pkt 1 d, art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótko i długoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Czy doradcy zawodowi, pracujący z osobami z niepełnosprawnością, uzyskują wsparcie metodyczne w centrach doskonalenia nauczycieli? *

  art. 1 ust 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.); par. 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532); art. 7 pkt 1 d, art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótko i długoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. W jaki sposób uwzględniane są potrzeby uczniów z niepełnosprawnością w procesie doradztwa zawodowego? *

  art. 1 ust 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.); par. 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532); art. 7 pkt 1 d, art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14. Treść rekomendacji. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótko i długoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 16. Czy podmioty oferujące kształcenie zawodowe, pozostające w stosunku podległości lub nadzoru do Instytucji, uwzględniają potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami? *

  art. 1 ust 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.); par. 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532); art. 7 pkt 1 d, art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 17. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 18. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótko i długoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 19. Czy kształcenie zawodowe dostosowane jest do wymagań lokalnego/regionalnego rynku pracy? *

  art. 1 ust 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.); par. 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532); art. 7 pkt 1 d, art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 21. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótko i długoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 22. Czy doradztwo zawodowe dostępne jest w formach komunikacji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych? *

  art. 1 ust 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.); par. 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532); art. 7 pkt 1 d, art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 23. Treść rekomendacji *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 24. Oceń skutki publiczne, społeczne i finansowe w perspektywie krótko i długoterminowej. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 25. Czy do instytucji trafiły/Instytucja była stroną skarg dotyczących braku realizacji dostosowanego egzaminu zawodowego lub niewłaściwego dostosowania go do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jeżeli tak, to jakie i czego dotyczyły? *

  art. 1 ust 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.); par. 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532); art. 7 pkt 1 d, art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 26. Sposób ustalenia stanu faktycznego w badanym obszarze *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...