Plener malarski "Chłopcy malowani"I WSPARCIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGOI 17-26 lipca 2017 r.

0%


 • Plener malarski "Chłopcy malowani" zostanie zrealizowany pod opieką artysty plastyka Wieńczysława Pyrzanowskiego, absolwenta Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP i dyplomanta profesora Ludwika Maciąga.

  Termin: 17 - 26 lipca 2017

   


   Plener adresowany jest głównie do:

  •  dla plastyków instruktorów rozpoczynających pracę pedagogiczną w instytucjach  kultury
  • doświadczonych plastyków  prowadzących działalnośc pedagogiczno - instruktorską
  interesujących się polską tradycją malarstwa historycznego, podjęciem tematu patriotyzmu, tradycji narodowej, historii Polski.


  Ostateczny termin wypełnienia i przesłania formularza rekrutacyjnego upływa 31 maja br.

  Ilość miejsc:  20

  Dodatkowo informujemy, że w przypadku dużej liczby chętnych pierwszeństwo będą mieli pracownicy domów i centrów kultury, a NCK będzie prosił instytucje o oddelegowanie jednego pracownika.

  Dodatkowym kryterium naboru będzie: 

  - znajomość i posługiwanie sie technikami malarskimi , w tym olejną
  -  dorobek twórczy


  Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenie potwierdzające  udział w plenerze malarskim "Chłopcy malowani"

 • 1. Dane kontaktowe

  Dane zawarte w niniejszej części formularza są niezbędne do wydania zaświadczenia o udziale w plenerze malarskim.
  *
  *
  *
  *
  *
 • 2. Dane kontaktowe: e-mail *

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • 3. Dane kontaktowe - województwo *

 • 4. Jakie posiada Pan/i przygotowanie kierunkowe? Czy i w jakiej formie prowadzi Pan/i działania edukacji artystyczno-kulturalnej ? *

  Prosimy podać rok, rodzaj i kierunek ukończonej uczelni oraz zasięg swego oddziaływania tj. rodzaj, forma zajęć, częstotliwość, wiek i liczba odbiorców.
 • 5. Prosimy o zamieszczenie informacji o swoim dorobku twórczym ewentualnych osiągnięciach artystycznych *

  Prosimy o załączenie swojego dossier i 3 do5 zdjęć swoich prac
  Dopuszczalne formaty plików to: png, jpg, pdf, doc, ppt, zip, docx, pptx, jpeg. Maksymalny rozmiar to 1 MB.
 • 6. Gdzie prowadzi Pan/i działania edukacji artystyczno-kulturalnej ? Prosimy podać nazwę miejscowości i szacunkową ilość mieszkańców *

  W przypadku działania w strukturach organizacji/instytucji prosimy podać jej siedzibę, w przypadku samodzielnych projektów jedno, główne wybrane miejsce ich realizacji.
 • 7. Jakie ma Pan/Pani doświadczenie związane z tematyką malarstwa historycznego, malarstwa z natury itp. ? *

 • 8. Jakie są Pan/i oczekiwania wobec udziału w plenerze malarskim "Chłopcy malowani" *

 • 9. W jaki sposób zamierza Pan/i wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności? *

  Prosimy o napisanie kilku zdań nt motywacji udziału w plenerze, ewentualnych planach dotyczących sposobu wykorzystania otrzymanych inspiracji .
 • 10. Kto pokrywa koszty uczestnictwa w plenerze malarskim "Chłopcy malowani" ? *

  Odpowiedź na to pytanie służy określeniu sposobu rozliczenia.
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...