Tradycyjne techniki tkackie I LETNIA AKADEMIA RĘKODZIEŁA i SZTUKI I 23.06 - 01.07.2017

0%

 • „Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki”, to nowy cykl szkoleniowy Narodowego Centrum Kultury” zorganizowany w formie podstawowych  kursów doskonalenia zawodowego, którym towarzyszyć będą  wykłady dotyczące dziedzictwa rękodzieła artystycznego i estetyki codzienności oraz szereg atrakcji, w tym wyjazd do Kazimierza Dolnego na Festiwal Kapeli Śpiewaków Ludowych.

   
  W ramach programu  zostanie zorganizowanych 5 kursów doskonalenia zawodowego:

  • sitodruk
  • ceramika
  • tradycyjna technika tkacka
  • wiklina i projektowanie ogrodów
  • zabawka drewniana


  Miejsce:
  Ośrodek Szkoleniowy w Łucznicy

  Termin: 23 czerwca – 1 lipca 2017 r.

  Rekrutacja: Ostateczny termin wypełnienia i przesłania formularza rekrutacyjnego upływa 31 maja br.

   

  Wypełnienie i przesłanie poniższego arkusza rekrutacyjnego  – „Tradycyjne techniki tkackie - kurs dla poczatkujących” jest jednoznaczne z akceptacją  programu Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki, zasad udziału we wszystkich jego komponentach oraz  zapisów regulaminu szkoleń NCK

  Ilość miejsc:
    8

  Program Letniej Akademii adresowany jest głównie do kadr instytucji kultury realizujących swoje zainteresowania artystyczne, tj.:

   

  • plastyków, instruktorów i praktyków, którzy chcieliby poznać i włączyć tradycyjne techniki tkackie do  programu  zajęć artystycznych;
  • plastyków, instruktorów i praktyków, zainteresowanych rękodziełem artystycznym, którzy chcą poznać zasady utworzenia pracowni tkackiej, sposobu jej wyposażenia, rodzajów krosien i włókna;
  • praktyków, animatorów i edukatorów, którzy poszukują inspiracji w rękodziele artystycznym do realizacji nowych projektów kulturalnych.

  Dodatkowo informujemy, że w przypadku dużej liczby chętnych pierwszeństwo będą mieli pracownicy domów i centrów kultury, a NCK będzie prosił instytucje o oddelegowanie jednego pracownika. Kryterium naboru będzie uzasadnienie udziału w wybranym kursie oraz kolejność zgłoszeń.

   
  Uczestnicy szkoleń otrzymają dokumenty potwierdzające o podniesieniu kwalifikacji zawodowych kursanta w dziedzinie rzemiosła artystycznego  w formie:

  • Dyplomy o ukończeniu kursu, zgodne z dokumentacją programową na podst. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 256, poz. 2572). Dyplomy zaświadczają o podniesieniu kwalifikacji zawodowych kursanta w dziedzinie rzemiosła artystycznego i uprawniają do samodzielnego prowadzenia pracowni rękodzieła artystycznego.
  • Zaświadczenia o udziale w  Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki realizowanej w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kadra Kultury”.

  W/w kursy zostaną zorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury w siedzibie Ośrodka Szkoleniowego w Łucznicy, we współpracy merytorycznej i technicznej Stowarzyszenia Akademia Łucznica.
   
 • 1. Dane kontaktowe

  Dane zawarte w niniejszej części formularza są niezbędne do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.
  *
  *
  *
  *
  *
  *
 • 2. Dane kontaktowe: e-mail *

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • 3. Dane kontaktowe - województwo *

 • 4. Jakie posiada Pan/i przygotowanie kierunkowe? Czy i w jakiej formie prowadzi Pan/i działania edukacji artystyczno-kulturalnej ? *

  Prosimy podać posiadaną profesję oraz zasięg swego oddziaływania tj. rodzaj, forma zajęć, częstotliwość, wiek i liczba odbiorców.
 • 5. Gdzie prowadzi Pan/i działania edukacji artystyczno-kulturalnej ? Prosimy podać nazwę miejscowości i szacunkową ilość mieszkańców *

  W przypadku działania w strukturach organizacji/instytucji prosimy podać jej siedzibę, w przypadku samodzielnych projektów jedno, główne wybrane miejsce ich realizacji.
 • 6. Jakie ma Pan/Pani doświadczenie związane z tematyką rękodzieła artystycznego? *

 • 7. Jakie są Pani/Pana oczekiwania wobec kursu "Tradycyjne techniki tkackie"? *

 • 8. Proszę uzasadnić potrzebę uczestniczenia w kursie. *

  W jaki sposób zamierza Pan/i wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności?
  Czy i jakie ma Pan/i możliwości realizacji zamierzonych celów ?
 • 9. Kto pokrywa koszty uczestnictwa w kursie? *

  Odpowiedź na to pytanie służy określeniu sposobu rozliczenia.
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...