Rejestracja Flexiform Day - 2 dzień Kongresu BUSINESS WITHOUT LIMITS

  • Imię i nazwisko: *

  • Nazwa firmy: *

  • Nr telefonu komórkowego: *

  • Adres e-mail : *

  • Zaakceptuj

  • Zaakceptuj *

  • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) jest Polska Press. Sp. z o.o.. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polska Press. Sp. z o.o.. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Polska Press. Sp. z o.o. w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press. Sp. z o.o. na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Kongresie "Flexiform Day".

    Przystępując do udziału w niniejszym Kongresie "Flexiform Day", uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polska Press. Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail, informacji handlowej od Polska Press. Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polska Press. Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polska Press. Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

Ładowanie
Ładowanie...