• Czy lubisz zajęcia z tego przedmiotu? *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  Zdecydowanie nie
  10

  Zdecydowanie tak
 • Czy zajęcia z tego przedmiotu są według Ciebie ciekawe? *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  Zdecydowanie nie
  10

  Zdecydowanie tak
 • Który z poniższych elementów w największym stopniu wpływa na ciekawość tych zajęć? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Które z metod nauczania są najczęściej stosowane na zajęciach? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy rzadko czasami zazwyczaj często zawsze
  wykład  
  dyskusja  
  doświadczenie, pokaz  
  zajęcia praktyczne  
  inscenizacje  
  praca w grupach, parach  
  burza mózgów  
 • Jakie inne metody nauczania są wykorzystywane na tych zajęciach?

  Pytanie nieobowiązkowe
 • Które z metod nauczania wpływają najlepiej na przyswajanie materiału z tego przedmiotu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  najgorzej źle przeciętnie dobrze najlepiej
  wykład  
  dyskusja  
  doświadczenie, pokaz  
  zajęcia praktyczne  
  inscenizacje  
  praca w grupach, parach  
  burza mózgów  
 • Jakie inne metody nauczania dobrze wpływają na przyswajanie materiału z tego przedmiotu?

  Pytanie nieobowiązkowe
 • Co szczególnie podoba Ci się w realizowanych zajęciach? *

 • Co szczególnie nie podoba Ci się w realizowanych zajęciach? *

 • Jak oceniasz swoją wiedzę z zakresu realizowanych zajęć z tego przedmiotu? *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  Negatywna
  10

  Pozytywna
 • Ile przeciętnie godzin tygodniowo przeznaczasz na naukę tego przedmiotu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy uważasz, że poświęcasz wystarczająco dużo czasu na naukę tego przedmiotu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących sposobu oceniania uczniów przez nauczyciela. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zawsze Zazwyczaj Czasami Rzadko Nigdy
  Nauczyciel ocenia wszystkich sprawiedliwie  
  Znam kryteria oceniania stosowane przez nauczyciela  
  Nauczyciel informuje mnie o wystawianych ocenach  
  Nauczyciel omawia ze mną wystawiane oceny  
 • Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zawsze Zazwyczaj Czasami Rzadko Nigdy
  Nauczyciel jest przygotowany na zajęcia  
  Prowadzone zajęcia i sposób wykładu jest zrozumiały  
  Czas na zajęcia jest właściwie wykorzystywany  
  Zajęcia łączą teorię z praktyką  
  Atmosfera na zajęciach sprzyja nauce  
 • Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących stosunku nauczyciela do uczniów. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zawsze Zazwyczaj Czasami Rzadko Nigdy
  Nauczyciel jest otwarty na pomysły uczniów  
  Nauczyciel zachęca do aktywnego udziału w zajęciach  
  Nauczyciel utrzymuje pozytywną atmosferę na zajęciach  
  Nauczyciel jednakowo traktuje wszystkich uczniów  
 • Czy według Ciebie lekcje są stresujące? *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  Zdecydowanie nie
  10

  zdecydowanie tak
 • Jak ogólnie oceniasz zajęcia z tego przedmiotu? *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  Zdecydowanie negatywnie
  10

  Zdecydowanie pozytywnie
 • Jak ogólnie oceniasz nauczyciela tego przedmiotu? *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  Zdecydowanie negatywnie
  2

  Zdecydowanie pozytywnie
 • Czy masz jakieś propozycje zmian w sposobie prowadzenia zajęć przez tego nauczyciela?

  Pytanie nieobowiązkowe
Ładowanie
Ładowanie...