Ocena przykładowej APiW

 • Szanowni Państwo,

  prosimy o zapoznanie się z przykładową APiW, w szczególności modelem finansowym i podzieleniem się z nami swoimi uwagami.

  Państwa dane kontaktowe, o które prosimy w pytaniu 5, są nam potrzebne wyłącznie w przypadku ewentualnej konieczności konsultacji zgłoszonych uwag/sugestii.

 • 1. Proszę podać imię i nazwisko

 • 2. Proszę podać nazwę reprezentowanego podmiotu

 • 3. Czy zamierza Pani/Pan korzystać z przykładowej APiW dla planowanego projektu?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Co Pani/Pana zdaniem należałoby usprawnić w narzędziu, przede wszystkim w modelu finansowym?

 • 5. Czy ma Pani/Pan inne uwagi dotyczące korzystania z APiW? Jeżeli tak, prosimy o podanie adresu e-mail do dalszego ewentualnego kontaktu.

  Proszę podać email w formacie np. [email protected]
 • 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Zapoznałam/em się i akceptuję informacje dot. przetwarzania danych osobowych:
  Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zadań przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie, 00-926 Warszawa, przy ul. Wspólnej 2/4.
  Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...