• Proszę o ocenę atrakcyjności oferty biorąc pod uwagę poniższe czynniki. *

  1 to najniższa, zaś 5 najwyższa ocena.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5 Nie mogę ocenić/ Nie dotyczy
  Atrakcyjność oferty- ocena ogólna  
  Warunki oferty  
  Prowizje i opłaty  
  Kompleksowość oferowanych usług  
 • Proszę o ocenę jakość obsługi klienta biorąc pod uwagę poniższe czynniki. *

  1 to najniższa, zaś 5 najwyższa ocena.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5 Nie mogę ocenić/ Nie dotyczy
  Jakość obsługi - ocena ogólna  
  Kompetencja i życzliwość pracowników  
  Szybkość obsługi  
  Uwzględnianie indywidualnych potrzeb i preferencji klientów  
  Szybkość dokonywania rozliczeń  
  Udzielanie pomocy w problemach, z jakimi klient zwraca się do [NAZWA FIRMY]  
  Dostępność informacji o ofercie  
 • Proszę o ocenę warunków lokalowych biorąc pod uwagę poniższe czynniki *

  1 to najniższa, zaś 5 najwyższa ocena.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5 Nie mogę ocenić/ Nie dotyczy
  Warunki lokalowe - ocena ogólna  
  Liczba stanowisk obsługi klienta  
  Lokalizacja placówki  
  Możliwość parkowania w pobliżu placówki  
 • Rodzaj klienta *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Płeć

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Proszę podać swój wiek: *

  q
 • Miejsce zamieszkania *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Wykształcenie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Proszę określić swój aktualny status zawodowy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Proszę określić średni dochód netto (na rękę) w zamieszkiwanym gospodarstwie domowym *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...