• Czy w ciągu ostatnich [okres czasu] korzystał(a) z / zakupił(a) Pan(i) [nazwa firmy, instytucji, produkt, usługa, serwis / strona internetowa]? *

    Można udzielić jednej odpowiedzi.
  • Jak często Pan(i) korzysta z / kupuje [nazwa firmy, instytucji, produkt, usługa, serwis / strona internetowa]? *

    Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...