• Oceń, na ile zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami, związanymi z pracą w naszej firmie? *

  Oceń w skali 1-5
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam
  Zarządzający firmą dokonują zmian, które są dobre dla mnie  
  Jestem osobiście zaangażowany w zmiany jakie są wprowadzane w firmie  
  Jestem entuzjastycznie nastawiony do zmian w firmie  
  Widzę związek między moją pracą, a celami jakie realizuje firma  
  Wspieram wartości firmowe moją codzienną pracą  
  Łatwo jest uzyskać informacje na temat polityki personalnej w firmie  
  Moje pomysły są rozważane przez przełożonych  
  Warunki pracy pozwalają mi na efektywną realizację moich obowiązków  
  Jestem zaangażowany w decyzje, które wpływają na moją pracę  
  Moje obowiązki są dla mnie wyzwaniem  
  Bezpiecznie jest mówić o tym co myślę na temat mojej pracy i firmy  
  Mam możliwość rozwoju w tej firmie  
  Mam jasno określoną ścieżkę kariery  
  Firma respektuje moje życie osobiste / rodzinne  
  Zakres moich obowiązków odpowiada moim rzeczywistym zadaniom w firmie  
  Jestem uczciwie wynagradzany za moją pracę  
  Odczuwam stres związany ze swoją pracą  
 • Jak oceniasz poszczególne aspekty związane z pracą w firmie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Bardzo źle Raczej źle Ani źle, ani dobrze Raczej dobrze Bardzo dobrze
  Zarządzający firmą  
  Współpraca z bezpośredni przełożonym  
  Morale współpracowników  
  Współpraca zespołowa w firmie  
  Profesjonalizm współpracowników  
  Opieka socjalna w firmie  
  Dodatkowe świadczenia dla pracowników  
  Szkolenia oferowane przez firmę  
  Atmosfera w pracy  
  Poziom wynagrodzenia  
  Wyposażenie stanowiska pracy  
 • Na ile jest prawdopodobne, że polecił(a)byś pracę w naszej firmie rodzinie lub znajomym? *

  Zdecydowanie nie polecę

  Zdecydowanie polecę

 • Co według Ciebie powinniśmy zmienić, aby poprawić efektywność naszej organizacji?

  Mówimy tutaj zarówno o procesach wewnętrznych jak i zewnętrznych
 • Czy jest coś jeszcze, co chcesz nam przekazać?

Ładowanie
Ładowanie...