Ankieta zaangażowania pracowników (Employee Engagement)

 • 1. W jakim dziale Pan/i pracuje? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Jakie zajmuje Pan/i stanowisko? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Jaki jest Pana/Pani okres zatrudnienia w tej firmie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania, w każdym wierszu wpisując po jednej odpowiedzi. *

  1 to bardzo niska znajomość, zaś 5 bardzo wysoka znajomość.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Jak dobrze zna Pan/i cele i wartości jakimi kieruje się firma?  
  Czy zna Pan/i cel pracy, którą wykonuje dla firmy?  
  Czy zna Pan/i swój zakres obowiązków?  
 • 5. Proszę ustosunkować się do poniżej wymienionych stwierdzeń, w każdym wierszu wpisując po jednej odpowiedzi. *

  1 to brak zgody, zaś 5 zdecydowana zgoda.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Moi przełożeni dobrze organizują moją pracę  
  Moi przełożeni szanują wykonywana przeze mnie pracę  
  Czuje, że jestem ważną częścią tej firmy  
  Wykonywana przeze mnie praca ma znaczenie  
  Przełożony stara się zrozumieć moje potrzeby  
  W przypadku kłopotów osobistych mogę liczyć na moich przełożonych i kolegów  
  Mój przełożony jasno określa oczekiwania wobec mojej pracy  
  Przełożeni mają zaufanie do decyzji, które podejmuje  
  Czuje, że w tej firmie mam możliwość rozwinięcia się zawodowo  
  Na bieżącą jestem informowany o tym co się dzieje w firmie  
  W firmie jest dobra komunikacja między pracownikami  
  W firmie panuje atmosfera zaufania i koleżeństwa  
  Mam okazję nauczyć się czegoś od moich przełożonych  
  Podejmuje się dodatkowych działań i aktywności w firmie  
  Przedstawiam moje pomysły, propozycje gdy można coś poprawić  
  Dzielę się swoją wiedzą z innymi współpracownikami  
  Wynagrodzenie jakie otrzymuje jest adekwatne do zakresu moich obowiązków  
  Dostaję regularnie podwyżki wynagrodzenia podstawowego  
  Częstotliwość otrzymywanych premii i bonusów jest dla mnie satysfakcjonująca  
  Moje wartości osobiste wpisują się w wartości i cele jakimi kieruje się firma  
  W firmie organizowane są poza finansowe programy motywacyjne  
  Oceny pracownicze są wykonywane rzetelnie  
  Czuje, że firma jest dobrze zarządzana  
  Warunki w jakich pracuje są odpowiednie  
 • 6. Które z poniższych elementów w największym stopniu wpływają na Pana/ Pani zaangażowanie w pracy? *

  1 to najmniejszy wpływ na zaangażowanie do pracy, zaś 5 największy.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Odpowiednio wysokie wynagrodzenie podstawowe  
  Regularne podwyżki podstawowego wynagrodzenia  
  Atrakcyjne dodatki do podstawowego wynagrodzenia  
  Misja, cel i wartości jakimi kieruje się firma  
  Poza finansowe programy motywacyjne  
  Poczucie bycia ważnym w firmie  
  Dobra organizacja pracy przez przełożonych  
  Poszanowanie wykonywanej przeze mnie pracy  
  Jasno określone oczekiwania wobec pracy  
  Możliwości rozwoju zawodowego  
  Dobra komunikacja wewnątrz organizacji  
  Atmosfera zaufania i koleżeństwa  
  Równowaga między pracą a życiem prywatnym  
  Dobre warunki pracy  
  Rzetelne oceny pracownicze  
  Transfer wiedzy od zarządzających i przełożonych  
  Jakość zarządzania w firmie  
  Program szkoleń i kursów  
  Samodzielność w podejmowaniu decyzji  
  Sprawiedliwe wynagradzanie wszystkich pracowników  
  Zadowolenie klientów firmy  
  Dobre wyniki finansowe w firmie  
  Innowacyjności firmy  
 • 7. Czy jest Pan/i zadowolony/ zadowolona ze swojej pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Jak ocenia Pan/i stopień zaangażowania w wykonywaną pracę? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Płeć

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Wykształcenie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...