Spotkania konsultacyjne Opole_2024

 • Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zapraszają na indywidualne, bezpłatne spotkania konsultacyjne na temat projektów Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

  Podczas konsultacji będziecie mogli Państwo: 

  • Pozyskać informacje na temat oferty i możliwości, jakie daje program Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności, 
  • Omówić wątpliwości związane z planowaniem projektu, 
  • Uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wniosku w ramach konkursu 2024, 
  • Uzyskać dostęp do przydatnych materiałów oraz publikacji, 
  • Zainspirować się projektami zrealizowanymi w ramach wcześniejszych wniosków. 

   

  Dodatkowo możecie Państwo skorzystać z okazji i zaprosić przedstawiciela Erasmus+ InnHUB do swojej instytucji, aby zaprezentował szerszemu gronu podstawowe informacje związane możliwościami jakie otwierają się przed instytucjami chcącymi realizować projekty w ramach Programu Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności.

   

  Konsultacje odbędą się ONLINE lub STACJONARNIE w Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Wrocław:

  • Plac Grunwaldzki 19 |  50-378 Wrocław

  Prosimy o przesłanie pytań oraz interesujących Państwa zagadnień z minimum z trzydniowym wyprzedzeniem. Termin spotkania zostanie potwierdzony dopiero po przesłaniu pytań.  Każde spotkanie może trwać do godziny czasu.

  W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem Erasmus+ InnHUB Wrocław: Jakubem Zielińskimtel.: 572 -675-273 e-mail: [email protected] 

  Uwaga! Pracownicy InnHUB nie czytają i nie konsultują merytorycznej treści wniosków!

 • 1. Imię

 • 2. Nazwisko

 • 3. Nazwa instytucji

 • 4. E-mail

  Proszę podać email w formacie np. [email protected]
 • 5. Telefon kontaktowy

 • 6. Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o spotkaniach konsultacyjnych?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Prosimy o podanie pytań oraz zagadnień, jakie chcielibyście Państwo omówić podczas spotkania konsultacyjnego

  Uwaga! Pytania należy zgłaszać najpóźniej z trzydniowym wyprzedzeniem. Termin spotkania konsultacyjnego zostanie potwierdzony dopiero po przesłaniu pytań.
 • 8. Jestem zainteresowany/zainteresowana:

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Konsultacje indywidualne w Erasmus+ InnHUB. Prosimy o wybranie daty oraz godziny spotkania

  Prosimy o wybór maksymalnie trzech różnych terminów, ułatwi to ustalenie harmonogramu spotkań.
  Prosimy o przesłanie pytań oraz interesujących Państwa zagadnień z minimum z trzydniowym wyprzedzeniem. Termin spotkania zostanie potwierdzony dopiero po przesłaniu pytań. Każde spotkanie może trwać do godziny czasu.

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  11:00 13:00
  15 stycznia  
  16 stycznia  
  22 stycznia  
  23 stycznia  
  24 stycznia  
  29 stycznia  
  12 lutego  
  13 lutego  
  14 lutego  
  15 lutego  
 • 10. W przypadku chęci organizacji prezentacji dla organizacji, proszę podać proponowane daty i godziny

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  W związku z rejestracją Pani / Pana do udziału w spotkaniu, informujemy iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Pani / Pana uczestnictwa w przedsięwzięciu opisanym we wstępie niniejszej informacji.

  3. W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, organizacja.

  4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacja dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych.

  5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).

  7. Dane mogą być udostępniane: a) podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne (w tym platforma streamingowa) lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi, b) trenerom z zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej; c) instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów; d) pracodawcy (o ile została Pani / Pan skierowany do udziału w wydarzeniu określonym w nagłówku jego decyzją).

  8. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art. 5. ust 1, lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,

  • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,

  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,

  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,

  • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

  • złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

  10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail [email protected]

  11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: [email protected]

 • 11. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  W związku z Pani/Pana rejestracją do udziału w spotkaniu, informujemy iż:

   

  Należy zaznaczyć co najmniej 2 odpowiedzi.
 • 12. Zgoda marketingowa osoby fizycznej na dalsze kontakty

  odpowiedź nieobowiązkowa
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...