Spotkania konsultacyjne Katowice_2024

 • Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zapraszają na indywidualne, bezpłatne spotkania konsultacyjne na temat projektów Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

  Podczas konsultacji będziecie mogli Państwo: 

  • Pozyskać informacje na temat oferty i możliwości, jakie daje program Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności, 
  • Omówić wątpliwości związane z planowaniem projektu, 
  • Uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wniosku w ramach konkursu 2024, 
  • Uzyskać dostęp do przydatnych materiałów oraz publikacji, 
  • Zainspirować się projektami zrealizowanymi w ramach wcześniejszych wniosków. 

   

  Dodatkowo możecie Państwo skorzystać z okazji i zaprosić przedstawiciela Erasmus+ InnHUB do swojej instytucji, aby zaprezentował szerszemu gronu podstawowe informacje związane możliwościami jakie otwierają się przed instytucjami chcącymi realizować projekty w ramach Programu Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności.

   

  Konsultacje odbędą się stacjonarnie w biurze Erasmus+ InnHUB Katowice:

  • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A
  • ul. Wojewódzka 42 |  domofon nr 16, parter, pokój nr 4| 40-026 Katowice

  Prosimy o przesłanie pytań oraz interesujących Państwa zagadnień z minimum z trzydniowym wyprzedzeniem. Termin spotkania zostanie potwierdzony dopiero po przesłaniu pytań.  Każde spotkanie może trwać do godziny czasu.

  W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielką Erasmus+ InnHUB Katowice: Martą Iwańską, tel.: 510-386-800 e-mail: marta.iwanska@frse.org.pl 

  Uwaga! Pracownicy InnHUB nie czytają i nie konsultują merytorycznej treści wniosków!

 • 1. Imię

 • 2. Nazwisko

 • 3. Nazwa instytucji

 • 4. E-mail

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • 5. Telefon kontaktowy

 • 6. Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o spotkaniach konsultacyjnych?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Prosimy o podanie pytań oraz zagadnień, jakie chcielibyście Państwo omówić podczas spotkania konsultacyjnego

  Uwaga! Pytania należy zgłaszać najpóźniej z trzydniowym wyprzedzeniem. Termin spotkania konsultacyjnego zostanie potwierdzony dopiero po przesłaniu pytań.
 • 8. Jestem zainteresowany/zainteresowana:

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Konsultacje indywidualne w Erasmus+ InnHUB. Prosimy o wybranie daty oraz godziny spotkania

  Prosimy o wybór maksymalnie trzech różnych terminów, ułatwi to ustalenie harmonogramu spotkań.
  Prosimy o przesłanie pytań oraz interesujących Państwa zagadnień z minimum z trzydniowym wyprzedzeniem. Termin spotkania zostanie potwierdzony dopiero po przesłaniu pytań. Każde spotkanie może trwać do godziny czasu.

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  11:00 14:00
  15 stycznia  
  17 stycznia  
  22 stycznia (brak miejsc)  
  24 stycznia  
  25 stycznia (brak miejsc)  
  29 stycznia (brak miejsc)  
  12 lutego (brak miejsc)  
  13 lutego (brak miejsc)  
  14 lutego (brak miejsc)  
  19 lutego  
  20 lutego  
  21 lutego  
  22 lutego  
  27 lutego  
  28 lutego  
  29 lutego  
  1 marca (online)  
  4 marca  
 • 10. W przypadku chęci organizacji prezentacji dla organizacji, proszę podać proponowane daty i godziny

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  W związku z rejestracją Pani / Pana do udziału w spotkaniu, informujemy iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Pani / Pana uczestnictwa w przedsięwzięciu opisanym we wstępie niniejszej informacji.

  3. W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, organizacja.

  4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacja dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych.

  5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).

  7. Dane mogą być udostępniane: a) podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne (w tym platforma streamingowa) lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi, b) trenerom z zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej; c) instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów; d) pracodawcy (o ile została Pani / Pan skierowany do udziału w wydarzeniu określonym w nagłówku jego decyzją).

  8. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art. 5. ust 1, lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,

  • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,

  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,

  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,

  • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

  • złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

  10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl

  11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

 • 11. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  W związku z Pani/Pana rejestracją do udziału w spotkaniu, informujemy iż:

   

  Należy zaznaczyć co najmniej 2 odpowiedzi.
 • 12. Zgoda marketingowa osoby fizycznej na dalsze kontakty

  odpowiedź nieobowiązkowa
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...