• W jakiej formie najbardziej preferuje Pan/i otrzymywać (oglądać, czytać, słuchać) reklamy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy zna Pan/i [produkt / usługa]? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy kiedykolwiek widział/a Pan/i reklamę [tego produktu / tej usługi]? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Jeśli widział Pan/i reklamę [tego produktu / usługi] proszę wskazać gdzie Pan/i spotkał/a się z tą reklamą.

  proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi zgodne ze stanem faktycznym
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • Proszę zapoznać się z poniższą reklamą i odpowiedzieć na pozostałe pytania.
 • Jeśli widziała Pan/i wcześniej reklamę tego produktu to czy była to ta sama reklama co prezentowana powyżej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Jak ocenia Pan/i poziom motywacji tej reklamy do zakupu tego produktu / usługi? *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  zupełnie niemotywująca
  10

  Bardzo motywująca
 • Które z poniższych przymiotników według Pana/ Pani najlepiej opisuje tą reklamę? *

  Można zaznaczyć co najwyżej 5 odpowiedzi.
 • Jak Pan/i ogólnie ocenia tą reklamę w porównaniu do innych reklam produktów / usług w tej kategorii? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Płeć

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Proszę podać swój wiek (w latach) *

  q
 • Miejsce zamieszkania *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Wykształcenie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Proszę określić swój aktualny status zawodowy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Proszę określić średni dochód netto (na rękę) w zamieszkiwanym gospodarstwie domowym *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...