Badanie efektywności reklamy

 • Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta ma na celu ... . Wszelkie zdobyte drogą badań informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień. Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękujemy!
 • 1. W jakiej formie najbardziej preferuje Pan/i otrzymywać (oglądać, czytać, słuchać) reklamy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Czy zna Pan/i [produkt / usługa]? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy kiedykolwiek widział/a Pan/i reklamę [tego produktu / tej usługi]? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Jeśli widział Pan/i reklamę [tego produktu / usługi] proszę wskazać gdzie Pan/i spotkał/a się z tą reklamą.

  proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi zgodne ze stanem faktycznym
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • Proszę zapoznać się z poniższą reklamą i odpowiedzieć na pozostałe pytania.
 • 5. Jeśli widziała Pan/i wcześniej reklamę tego produktu to czy była to ta sama reklama co prezentowana powyżej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jak ocenia Pan/i poziom motywacji tej reklamy do zakupu tego produktu / usługi? *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  zupełnie niemotywująca
  10

  Bardzo motywująca
 • 7. Które z poniższych przymiotników według Pana/ Pani najlepiej opisuje tą reklamę? *

  Można zaznaczyć co najwyżej 5 odpowiedzi.
 • 8. Jak Pan/i ogólnie ocenia tą reklamę w porównaniu do innych reklam produktów / usług w tej kategorii? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Płeć

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Proszę podać swój wiek (w latach) *

  q
 • 11. Miejsce zamieszkania *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Wykształcenie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Proszę określić swój aktualny status zawodowy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Proszę określić średni dochód netto (na rękę) w zamieszkiwanym gospodarstwie domowym *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...