• Czy w ciągu ostatniego roku dokonał/a Pan/i zakupu produktu z którejś ze wskazanych kategorii? Jeśli tak, to z której najczęściej? *

  Proszę zaznaczyć po jednej odpowiedzi w każdym wierszu.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  wcale kila razy w roku raz w miesiącu kilka razy w miesiącu raz w tygodniu kilka razy w tygodniu codziennie
  Kategoria 1  
  Kategoria 2  
 • Proszę uważnie przeczytać poniższy opis produktu. Po zapoznaniu się z opisem [i zdjęciem] proszę odpowiedzieć na kolejne pytania.
 • Bazując na opisie produktu powyżej, jak bardzo dla Pana/Pani prawdopodobne jest, że następnym razem kupi Pan/i ten produkt gdy będzie potrzebował/a [kategoria produktu]? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Jak według Pana/Pani poszczególne nazwy pasują do produktu opisanego powyżej, przy czym 1 to najmniej pasująca nazwa, zaś 5 najbardziej pasująca nazwa. *

  Proszę zaznaczyć po jednej odpowiedzi w każdym wierszu.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Nazwa 1  
  Nazwa 2  
 • Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Proszę podać swój wiek (w latach) *

  q
 • Miejsce zamieszkania *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Wykształcenie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Proszę określić swój aktualny status zawodowy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Proszę określić średni dochód netto (na rękę) w zamieszkiwanym gospodarstwie domowym *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...